dây chuyền lọc nước tinh khiết

Khách hàng

CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC TẠI QUẢNG NINH

Thuyết minh công nghệ nước cấp Quảng ninh Nguồn nước cấp cho hệ thống xử lý là nước mặt được khai thác từ đập chứa nước Yên Lập tỉnh Quảng Ninh. Bên trong kênh lắp đặt hệ thống ống thu nước, rọ chắn rác ngăn không cho rác thô vào làm hỏng máy bơm. Hai […]