dây chuyền lọc nước tinh khiết

CHẤT Ô NHIỄM HỮU CƠ (P2)

Hóa chất hữu cơ gây ô nhiễm tồn tại dưới nhiều hình thức và có những ảnh hưởng rất khác nhau đến sức khỏe. Trong phạm vi bài viết “Các loại chất ô nhiễm hữu cơ và ảnh hưởng của chúng”, chúng ta đã có nhắc tổng quan đến các chất ô nhiễm hữu cơ được xem là nguy hiểm nhất như DDT, PCBs, Dioxin. Bài viết này sẽ điểm qua cho bạn nhiều loại chất hữu cơ gây hại khác có thể tồn tại trong nước, cũng như hàm lượng tiêu chuẩn cho phép và những tác động sức khỏe chúng có thể gây ra nếu như con người uống hay tiếp xúc với nguồn nước có hàm lượng chất ô nhiễm vượt ngưỡng tối đa.

loc hoa chat

Lọc hóa chất hữu cơ

Chất gây ô nhiễm Hà lượng tối thiểu (MCLG) (mg/L) Hàm lượng tối đa cho phép (MCL) (mg/L) Ảnh hưởng sức khỏe Nguồn Chất gây ô nhiễm trong nước uống
Clo Ala không 0,002 Vấn đề về mắt, gan, thận, lá lách; thiếu máu; tăng nguy cơ ung thư. Dòng chảy từ thuốc diệt cỏ.
Atrazine 0,003 0,003 Hệ thống tim mạch hoặc các vấn đề sinh sản. Dòng chảy từ thuốc diệt cỏ.
Benzen không 0,005 Thiếu máu; giảm tiểu cầu trong máu; tăng nguy cơ ung thư. Xả từ các nhà máy; rửa trôi từ các thùng chứa khí đốt và bãi chôn lấp
Carbon tetrachloride không 0,005 Vấn đề về gan; tăng nguy cơ ung thư. Chảy ra từ nhà máy hóa chất và các hoạt động công nghiệp khác.
Chlorobenzene 0.1 0.1 Gan hoặc bệnh thận Chảy ra từ hóa chất và nhà máy hóa chất nông nghiệp.
Dalapon 0.2 0.2 Ảnh hưởng thận Dòng chảy từ thuốc diệt cỏ.
o-dichlorobenzene 0.6 0.6 Gan, thận, hoặc các vấn đề hệ thống tuần hoàn Xả từ các nhà máy hóa chất công nghiệp.
Dichloromethane không 0,005 Vấn đề về gan; tăng nguy cơ ung thư Xả từ các nhà máy thuốc và hóa chất
Dinoseb 0,007 0,007 Sinh sản khó khăn Dòng chảy từ thuốc diệt cỏ.
Diquat 0.02 0.02 Đục thủy tinh thể Dòng chảy từ việc sử dụng thuốc diệt cỏ
Endothall 0.1 0.1 Dạ dày và các vấn đề đường ruột Dòng chảy từ việc sử dụng thuốc diệt cỏ
Ethylbenzene 0.7 0.7 Vấn đề gan hoặc thận Chảy ra từ các nhà máy lọc dầu
Ethylene dibromide không 0.00005 Vấn đề với gan, dạ dày, hệ thống sinh sản, hoặc thận; tăng nguy cơ ung thư Chảy ra từ các nhà máy lọc dầu
Oxamyl (Vydate) 0.2 0.2 Ảnh hưởng hệ thống thần kinh nhẹ Dòng chảy từ thuốc trừ sâu
Simazine 0,004 0,004 Vấn đề với máu Thuốc diệt cỏ.
Vinyl clorua không 0,002 Gia tăng nguy cơ ung thư Rửa trôi từ ống nhựa PVC; thải từ các nhà máy nhựa.
Xylen 10 10 Thiệt hại hệ thống thần kinh Xả từ các nhà máy dầu khí; chảy ra từ nhà máy hóa chất

Đó là lý do vì sao bạn cần đến các loại máy lọc nước hay hệ thống tổng lọc sinh hoạt để cho ra nguồn nước sạch và an toàn cho sức khỏe của mình và gia đình.

Nguồn : greenhouses.com

|máy lọc nước|máy lọc nước nano|máy lọc nước ro|máy lọc nước  gia đình|