dây chuyền lọc nước tinh khiết

TÌM HIỂU VỀ CÁC SẢN PHẨM PHỤ KHỬ TRÙNG

Các hóa chất khử trùng như Clo,…đã được áp dụng trong hơn một thế kỷ qua. Nhưng các nhà khoa học đã khám phá ra nguồn gốc của các sản phẩm phụ khử trùng có thể gây hại cho sức khỏe con người bằng phương pháp xét nghiệm sắc ký khí.

Sản phẩm phụ khử trùng là gì?

Sản phẩm phụ khử trùng là những chất hóa học, hữu cơ và vô cơ có thể hình thành trong quá trình phản ứng của chất khử trùng với chất hữu cơ có mặt tự nhiên trong nước.

Làm thế nào các sản phẩm phụ khử trùng được hình thành?

mang ro

Màng lọc nước ro

Sản phẩm phụ khử trùng có thể hình thành khi các chất khử trùng, chẳng hạn như clo, phản ứng với các hợp chất có mặt tự nhiên trong nước. Sự hình thành của các sản phẩm này chủ yếu diễn ra trong các phản ứng trong đó có sự góp mặt của các chất hữu cơ, chẳng hạn như axit humic và acid fulvine,…

Hiện nay, ít có thông tin nói về cấu trúc hóa học của axit humic và axit fulvine. Nói cách khác thì cơ chế hình thành các sản phẩm phụ khử trùng do vẫn chưa thực sự rõ ràng. Nghiên cứu là khó khăn vì số lượng chất hữu cơ trong nước rất phong phú.

Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành của các sản phẩm phụ khử trùng?

Các loại sản phẩm phụ khử trùng được hình thành phụ thuộc vào một số yếu tố như sau:

  • Các loại thuốc khử trùng;
  • Liều khử trùng;
  • Các residu khử trùng;

Khi liều lượng và residu chất khử trùng cao hơn thì nhiều các sản phẩm phụ sẽ được hình thành hơn.

 Thời gian phản ứng, nhiệt độ và độ pH.

Khi thời gian phản ứng ngắn hơn, nồng độ cao hơn của trihalomethanes (THM) và các axit axetic halogenic (HAA) có thể được hình thành.
Khi nhiệt độ tăng, các phản ứng xảy ra nhanh hơn, gây ra một nồng độ clo cao dẫn đến các sản phẩm phụ khử trùng được tạo ra nhiều hơn. Sự gia tăng nhiệt độ cũng làm tăng cường phân hủy axit axetic tribromine, HAN và HK.

Khi giá trị pH cao, các ion hypoclorit được hình thành nhiều hơn làm suy giảm khả năng khử trùng của clo, đồng thời THM được hình thành nhiều trong khi HAA chỉ được hình thành nhiều hơn ở giá trị pH thấp.

  • Các thành phần của nước;
  • Nồng độ và tính chất của các chất hữu cơ có mặt tự nhiên (NOM) trong nước.

Sau đây là bảng các sản phẩm phụ khử trùng tương ứng với các hóa chất khử trùng khác nhau đã được phát hiện:

Thuốc khử trùng

Sản phẩm phụ khử trùng organohalogen

Sản phẩm phụ khử trùng vô cơ

Sản phẩm phụ khử trùng không halogenic

clo (Cl2)/axit underchloric (HOCl) trihalomethanes, axit axetic halogenic, haloacetonnitrils, hydrat clo, chloropicrin, chlorophenols, N-chloramines, halofuranones, bromohydrins clorat (đặc biệt là các ứng dụng của hypochlorite) aldehyt, axit alkanic, benzen, axit cacboxylic
Chlorine dioxide (ClO2) clorit, clorat chưa biết
chloramines (NH3Cl,…) haloacetonnitrils, clo cyano, chloramines hữu cơ, axit chloramino, chlorohydrates, haloketons, nitrit, nitrat, clorat, hydrazine aldehyt, ketons
ozone (O3) bromoform, monobromine axit axetic, axit axetic dibromine, aceton dibromine, cyano brom clorat, iodat, bromat, hydrogen peroxide, axit underbromic, epoxy, ozonates aldehyt, ketons, ketoacids, axit cacboxylic

Nguồn : greenhouses.com.vn

|máy lọc nước|máy lọc nước nano|máy lọc nước ro|máy lọc nước  gia đình|